၂၀၁၉ ၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်

“Myanmar Hotelier Association – Yangon Zone”
မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(ရန်ကုန်ဇုန်) မှ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၁ ရက် နှင့် ၂၂ ရက်များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့်
“YANGON THEN & NOW “/ HOTEL EXPO 2019” ပြပွဲ အား Fill in Co., Ltd နှင့် အတူ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် အတွက် နှစ်ဦးသဘောတူညီမှု့ စာချုပ်ကို (၃၀.၁.၂၀၁၉) နေ့လည် (၂:၀၀) အချိန်၊ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (ရန်ကုန်ဇုန်) တွင် MHA (Yangon Zone) ဘက်မှ “ပြပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးသီဟအောင် နှင့် Fill in Co., Ltd မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါ်ခင်မိမိတိုး” တို့မှ အောင်မြင်စွာ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါသည်။